Ανδρέας Κάλβος "Εις Σάμον"

«Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται
ζυγό δουλείας ας έχωσι, θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία»

Κωστής Παλαμάς "Η λειτουργία δεν τέλειωσε"

«Χρωστάτε και σε όσους ήρθαν, πέρασαν,
θα 'ρθούνε, θα περάσουν.
Κριτές, θα μας δικάσουν

οι αγέννητοι, οι νεκροί».

Διαχειριστής ιστολογίου: Σπύρος Παν. Κανελλόπουλος (Μαθηματικός, Ταμίας Εκτελεστικής Επιτροπής Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών Δ.Ε. και Ταμίας Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. της Ο.Λ.Μ.Ε.)

Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

ΔΑΚΕ Καθηγητών ΔΕ: Η πρότασή μας για την Επαγγελματική ΕκπαίδευσηΒασικές αρχές
Στα Τεχνικά Σχολεία θα πρέπει να υιοθετηθεί ένα αναλυτικό πρόγραμμα που αφενός μεν θα προσφέρει μια ισχυρή Γενική Παιδεία, αφετέρου θα παρέχει υψηλού επιπέδου Τεχνική Εκπαίδευση.
Απολυτήριο Τεχνικού Λυκείου ισοδύναμο του Γενικού Λυκείου.
Δημόσια Δωρεάν Δευτεροβάθμια Επαγγελματική εκπαίδευση.
Καμία κατάργηση ΕΠΑΛ και Επαγγελματικής Σχολής σε Λυκειακό επίπεδο.
Καμία μεταφορά σε μεταλυκειακό επίπεδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης όπως υποστηρίζουν όλες οι άλλες δυνάμεις στην ΟΛΜΕ (ΣΥΝΕΚ – ΠΑΜΕ – Παρεμβάσεις).
Καμία απολύτως μελλοντική σύγκλιση των ΕΠΑΛ – Επαγγελματικών Σχολών με το Γενικό Λύκειο.


Κανένα σχέδιο για Λύκειο «λόγου και Πράξης» (πρόταση ΟΛΜΕ) - καμία 12χρονη ή 14χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση που καταργεί την Λυκειακή Τεχνική Εκπαίδευση.


1.       ΕΠΑΛ
Ισόβαθμη και Ισάξια δομή επαγγελματικής εκπαίδευσης σε Λυκειακό επίπεδο (ΕΠΑΛ). Επαγγελματικά δικαιώματα. Πρόσβαση σε ΑΕΙ - Πολυτεχνεία αλλά και ΤΕΙ. Η Τεχνολογική κατεύθυνση να είναι και στα ΕΠΑΛ.
Αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για πρόγραμμα διαφήμισης των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας. Διαφημιστικό πρόγραμμα με επίσημο φυλλάδιο από το υπουργείο που θα γίνεται κάθε Άνοιξη.
Κανένα ΕΠΑΛ και καμία Επαγγελματική Σχολή σε άλλο υπουργείο.

2.       Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές
Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές, μόνο στο Υπουργείο παιδείας. Η μόνη διαφορά από τα ΕΠΑΛ να είναι τα λιγότερα γενικά μαθήματα. Για τους μαθητές του Λυκείου που επιθυμούν και επαγγελματική αποκατάσταση αλλά και περισσότερα τεχνικά μαθήματα. Να επαναφέρουμε την αίγλη των τεχνικών Σχολών του παρελθόντος που έβγαζαν σπουδαίους τεχνίτες.  Επαγγελματικά δικαιώματα για όλες τις ειδικότητες.
Καμία Επαγγελματική Σχολή σε άλλο Υπουργείο. Όλες οι Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές θα πρέπει να υπαχθούν στο Υπουργείο Παιδείας.

3.       Μαθητεία
Μαθητεία ή πρακτική άσκηση στο 4ο μεταλυκειακό έτος ειδίκευσης. Ασφάλιση και αμοιβή με μεγαλύτερο ποσοστό από τον εργοδότη  και μια εποπτευόμενη και οργανωμένη επαφή με την εργασία. Πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Επαγγελματικά δικαιώματα.Η πρόταση αναλυτικά

·         Για τα Επαγγελματικά Λύκεια

Οι συνεχείς μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, στα νομικά πλαίσια που διέπουν τα ΕΠΑΛ, προκαλούν σύγχυση στις μαθήτριες, στους μαθητές, στις οικογένειές τους, αλλά και στον εκπαιδευτικό κόσμο, δημιουργώντας έτσι μια κακή εικόνα γι' αυτά.

Ø      Να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας μαθημάτων, αλλά και σε μαθήματα που διδάσκονται σε όλες τις τάξεις των ΕΠΑΛ.

Ø      Με κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση, να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές της Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ, να εισάγονται στα ΑΕΙ μετά από πανελλήνιες εξετάσεις.

Ø      Να εκσυγχρονιστούν και να ψηφιοποιηθούν τα σχολικά βιβλία.

Ø      Να υποστηριχτούν οι μαθήτριες και οι μαθητές των ΕΠΑΛ με δέσμες κοινωνικών και εκπαιδευτικών μέτρων (προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, υποστήριξης της οικογένειας κ.ο.κ.).

Ø      Να υλοποιηθεί η ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ø      Να δοθούν περισσότερα χρήματα για την απαραίτητη αναβάθμιση, όλων των υποδομών της ΤΕΕ.

Ø      Διαχωρισμός των ειδικοτήτων ώστε να μην υπάρχει ανταγωνιστική σχέση μεταξύ ΕΠΑΛ και ΙΕΚ. Το ΕΠΑΛ δίνει την ειδικότητα και το ΙΕΚ ακόμα και στην περίπτωση της ίδια ειδικότητας  δίνει την εξειδίκευση.

Ø      Να διατηρηθούν στα ΕΠΑΛ οι ειδικότητες που έχουν συνέχεια στα ΤΕΙ και Πανεπιστήμια.

Ø      Να γίνει σύνδεση των ΕΠΑΛ με κάποια  ΤΕΙ (ίδρυση Πειραματικών ΕΠΑΛ).

Ø      Να γίνει ψηφιοποίηση των βιβλίων για τους καθηγητές.
·         Για τις Επαγγελματικές Σχολές

Παρά τις δυσκολίες,  η Τεχνική Σχολή με όποιο όνομα και να της έδιναν (ΕΠΑΣ, ΤΕΣ, ΣΕΚ κ.α.), διαχρονικά παρήγαγε τεχνίτες, σε μεγάλο βαθμό εξειδικευμένους, με δυνατότητα κάλυψης θέσεων εργασίας στην αγορά, όπως συμβαίνει  σε κάθε χώρα του πολιτισμένου κόσμου.

Οι Τεχνικές Σχολές πάντα διέθεταν Αναλυτικά Προγράμματα με μαθήματα Θεωρητικά και Εργαστηριακά προσαρμοσμένα στις επαγγελματικές ανάγκες της κάθε ειδικότητας. Κάλυπταν τις ανάγκες τις κοινωνίας για δεκαετίες, παράγοντας επαγγελματίες για μια πληθώρα επαγγελμάτων.

Επίσης, η Τεχνική Σχολή καλύπτει και μια  άλλη σπουδαία κοινωνική ανάγκη. Ενήλικες  απόφοιτοι κυρίως Γενικού Λυκείου που είναι σήμερα άνεργοι, φοιτούν στη  Δημόσια Τεχνική Σχολή για να μάθουν μια τέχνη,   με την ελπίδα να γίνουν ανταγωνιστικοί και να  βρουν θέση στην αγορά εργασίας σε μια προσπάθεια επιβίωσης τους.
Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), θα πρέπει  να επαναλειτουργήσουν. Μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης, αρκεί να προστεθούν σε αυτές Γενικά μαθήματα. Η επαναλειτουργία των ΕΠΑΣ είναι αναγκαία, γιατί υπάρχει μαθητικός πληθυσμός, που δεν μπορούν να απορροφηθεί από το ΙΕΚ διότι:

Ø      Το ΙΕΚ αποτελεί βαθμίδα  μεταλυκειακής κατάρτισης, οπότε σε μαθητές που δεν έχουν τελειώσει το Λύκειο δεν επιτρέπεται να εγγραφούν.

Ø      Υπάρχουν ειδικότητες  που δεν υποστηρίζονται από το ΙΕΚ.

Ø      Οι ΕΠΑΣ ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και όχι στην Κατάρτιση, δηλαδή είναι σχολείο με τον όρο που η ελληνική κοινωνία χρειάζεται, με εκπαιδευτικούς και σύλλογο εκπαιδευτικών, που σε πολλές περιπτώσεις υποστηρίζουν ενέργειες πέρα από τα τυπικά εκπαιδευτικά τους καθήκοντα και τις προβλεπόμενες ώρες εργασίας τους.

Είναι αναγκαίο να υπάρχουν  2 τύποι σχολείων:  ένα Σύγχρονο Τεχνικό Λύκειο με προοπτική την Τριτοβάθμια εκπαίδευση  (ΑΕΙ - ΤΕΙ) και μια Σύγχρονη Τεχνική Σχολή, που θα παράγει τεχνίτες και θα συνδέεται άμεσα με την αγορά εργασίας.


·         Μαθητεία

Να νομοθετηθούν άμεσα οι κατάλληλες μεταρρυθμίσεις, για το 4ο έτος της μαθητείας των αποφοίτων των ΕΠΑΛ.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους εργασίας, οι οποίες θα κορυφωθούν με την  πρακτική άσκηση ή τη μαθητεία στο 4ο έτος.

Ασφάλιση και αμοιβή με μεγαλύτερο ποσοστό από τον εργοδότη.

Πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Τα ένσημα της μαθητείας να μετράνε ως προϋπηρεσία για την λήψη αντίστοιχης άδειας στην ειδικότητα.

Προετοιμασία των αποφοίτων - τεχνιτών για τις εξετάσεις πιστοποίησης.

Επαγγελματικά δικαιώματα.

Σύνδεση με τις επαγγελματικές ενώσεις (όπως γίνεται με τον ΟΑΕΔ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε κοσμίως.