Ανδρέας Κάλβος "Εις Σάμον"

«Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται
ζυγό δουλείας ας έχωσι, θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία»

Κωστής Παλαμάς "Η λειτουργία δεν τέλειωσε"

«Χρωστάτε και σε όσους ήρθαν, πέρασαν,
θα 'ρθούνε, θα περάσουν.
Κριτές, θα μας δικάσουν

οι αγέννητοι, οι νεκροί».

Διαχειριστής ιστολογίου: Σπύρος Παν. Κανελλόπουλος (Μαθηματικός, Ταμίας Εκτελεστικής Επιτροπής Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών Δ.Ε. και Ταμίας Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. της Ο.Λ.Μ.Ε.)

Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Ν. Παπαχρήστος στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

    
  
Ακολουθεί όλη η τοποθέτηση του Νίκου Παπαχρήστου (πρόεδρος Ο.Λ.Μ.Ε. και Γ.Γ.  Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών Δ.Ε.),  που έλαβε χώρα στις 25 Ιουλίου 2017. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

    Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ αποφάσισε να ανταποκριθεί στην πρόσκληση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, ευελπιστώντας ότι θα συμβάλει με την κατάθεση των απόψεων του κλάδου. Ειδικότερα:
       1.    Στο άρθρο 1 παράγραφος 3 με απόφαση Υπουργού, τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου και τη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑΣΕΚΑΑΒ) τα ΑΕΙ μπορούν να ιδρύσουν διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχουν διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η ΟΛΜΕ είναι υπέρ της κατοχύρωσης επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ και για όλες τις ειδικότητες. Είναι προφανές ότι δε μπορεί να είμαστε αντίθετοι στην ίδρυση των ανωτέρω προγραμμάτων. Επιβάλλεται όμως να λειτουργήσουν τα συγκεκριμένα προγράμματα σε μεγάλο αριθμό ΑΕΙ και να περιλαμβάνει το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό σπουδαστών. Σε διαφορετική περίπτωση, ή σε περίπτωση αδιαφορίας των περισσοτέρων ΑΕΙ, η όλη ρύθμιση μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ.


       2.   Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι αποστολή των ΑΕΙ είναι να συμβάλουν στη Δια Βίου Μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση. Στο άρθρο 13 παράγραφος 1 αναφέρεται ότι η Σύγκλητος αποφασίζει την ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ενώ στο άρθρο 14 αναφέρεται ότι επικεφαλής  του Κέντρου ορίζεται ο αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης. Στο άρθρο 48 παράγραφος 7 εδάφιον 1 ορίζεται το ύψος των τελών για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου και το ποσοστό παρακράτησης από τα τέλη αυτά ως πόρο κάλυψης των γενικών εξόδων του Κέντρου.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η επιμόρφωση και η Δια Βίου Μάθηση που θα προσφέρεται στα ΑΕΙ θα είναι με δίδακτρα τα οποία ευσχήμως αναφέρονται ως τέλη φοίτησης. Η ΟΛΜΕ είναι αντίθετη με την επιβολή διδάκτρων για τη φοίτηση στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης. Σας ενημερώνω ότι  θέση της ΟΛΜΕ είναι η υποχρεωτική ετήσια επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα ΑΕΙ με παράλληλη απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα. Κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να περάσει την ετήσια αυτή επιμόρφωση μία φορά κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Επίσης, διεκδικούμε τρίμηνες και περιοδικές επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών με την ευθύνη των ΑΕΙ. Είναι γνωστό ότι η τελευταία θεσμοθετημένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έγινε την περίοδο 1992 έως 1994, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλάμβανε τρίμηνη επιμόρφωση και  απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα. Με τις προβλεπόνες ρυθμίσεις πολύ φοβούμαστε ότι η συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών παραπέμπεται στις καλένδες και οι εκπαιδευτικοί ατομικά θα πρέπει να προσφύγουν έναντι χρηματικού τιμήματος στα ΑΕΙ για την επιμόρφωση τους. Σε κάθε περίπτωση είμαστε υπέρ της δωρεάν φοίτησης στα προγράμματα επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης όλων των ενδιαφερόμενων πολιτών.

         3.   Στο άρθρο 5 αναφέρεται η δυνατότητα κατάργησης ΑΕΙ. Η ΟΛΜΕ από θέση αρχής είναι αντίθετη στη μείωση των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Δεν είμαστε αντίθετοι στη συγχώνευση Τμημάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά τα Τμήματα για τα οποία υπάρχει περιορισμένη ζήτηση από τους μαθητές. Σε κάθε περίπτωση όμως η συγχώνευση ΑΕΙ ή Τμημάτων δεν πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των εισακτέων.

         4.   Το άρθρο 32 παράγραφος 6 αναφέρεται στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και χαρακτηριστικά τονίζει ότι «το ύψος των τελών φοίτησης είναι τέτοιο που καθιστά αδύνατη ή δυσχερή τη συμμετοχή  σε Π.Μ.Σ φοιτητών περιορισμένης εισοδηματικής ικανότητας, παραβιάζοντας τη γενική ελευθερία πρόσβασης στην παιδεία». Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ είναι αντίθετο στην επιβολή διδάκτρων στα Π.Μ.Σ. Θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να παρέχει δωρεάν εκπαίδευση στους κατοίκους της χώρας και εν προκειμένω σε όλους τους πτυχιούχους που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια επιλογής. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει θεσμοθετημένη επιμόρφωση επί 25 και πλέον χρόνια, πολλοί εκπαιδευτικοί υποχρεώθηκαν το τελευταίο διάστημα να παρακολουθήσουν Π.Μ.Σ και για την εκπαιδευτική τους πληρότητα και για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη καταβάλλοντας υψηλά δίδακτρα και παρά τις μεγάλες μειώσεις των μισθών τους. Διεκδικούμε την επαναφορά των Εκπαιδευτικών Αδειών για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να παρακολουθήσουν Π.Μ.Σ.

Επίσης, στο άρθρο 35 αναφέρεται ότι απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, τα δίδακτρα δηλαδή, «όσοι έχουν εισοδήματα που δεν υπερβαίνουν το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος». Και εδώ όμως υπάρχουν εξαιρέσεις δεδομένου ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της ανωτέρω κατηγορίας δεν πρέπει να ξεπερνούν το 30%  του συνολικού αριθμού των εισαγομένων στο Π.Μ.Σ. Εν κατακλείδι θεωρούμε την επιβολή διδάκτρων στα Π.Μ.Σ απαράδεκτη και διερωτώμαστε γιατί υπάρχει αυτή η διακριτική μεταχείριση δεδομένου ότι οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν (άρθρο 40, παράγραφος3).

         5.   Σχετικά με τη διαγωγή των μαθητών (άρθρο 70, παράγραφος 1, εδάφιο α και β΄) δηλώνουμε ότι συμφωνούμε με την κατάργηση της αναγραφής της διαγωγής των μαθητών στα απολυτήρια. Άλλωστε το μέτρο της μείωσης της διαγωγής έχει προ πολλού ατονήσει.
Δεν είμαστε αντίθετοι επίσης, στο να διευκολύνουμε ερευνητικές εργασίες φοιτητών ή συναδέλφων στα σχολεία ,εφόσον ακολουθούνται συγκεκριμένοι κανόνες δεοντολογίας. Άτυπα αυτό συμβαίνει και σήμερα (άρθρο 70, παράγραφος 2, εδάφιον γ’ ).
Επίσης συμφωνούμε στις ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν τη χορήγηση αδείας για θρησκευτικούς λόγους στους μουσουλμάνους μαθητές (άρθρο 70, παράγραφος 3).

        6.   Στο άρθρο 70 παράγραφος 5 προβλέπεται ότι οι υπεύθυνοι τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) συμπληρώνουν το 25% του υποχρεωτικού τους ωραρίου στη διδασκαλία του θεωρητικού μέρους των μεικτών μαθημάτων, τα οποία έχουν και θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος στο ΕΠΑΛ, και εφόσον το ΕΚ και το ΕΠΑΛ λειτουργούν στο ίδιο σχολικό συγκρότημα και η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μέσα στο ωράριο που έχει ο υπεύθυνος τομέα του ΕΚ. Προτείνουμε η ρύθμιση αυτή να περιλαμβάνει και τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή των συστεγαζόμενων με τα Εργαστηριακά Κέντρα σχολείων, όπως ίσχυε παλαιότερα.
Συμφωνούμε στη χορήγηση αναρρωτικής άδειας 15 ημερών πέραν της προβλεπόμενης για τους αναρρωτικές που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα. Είναι θετικό ότι η επιπλέον άδεια είναι αμειβόμενη και θα λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία. Επισημαίνουμε όμως το δυσμενές καθεστώς που διέπει τις αναρρωτικές άδειες για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε σύγκριση με τους μόνιμους.

         7.   Στο άρθρο   73, παράγραφος 2 προβλέπεται, για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό, ότι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας μπορεί να ορίζονται αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης, κατά παρέκκλιση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Επί του ζητήματος το Δ.Σ της ΟΛΜΕ έχει να δηλώσει τα εξής: Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης είναι κράτος εν κράτει ,διότι:
·        Έχουν καθήκοντα αντίστοιχα του Σχολικού Συμβούλου
·        Έχουν αρμοδιότητες αντίστοιχες του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
·        Υπάρχει απόλυτη αδυναμία ελέγχου των αυθαιρεσιών τους δεδομένου ότι ο άμεσος προϊστάμενος τους στο ξένο κράτος είναι ο πρεσβευτής ή ο πρόξενος, ο οποίος θεωρεί πάρεργο την ενασχόληση του με ζητήματα εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας αδυνατεί λόγω απόστασης να τους ελέγξει. Δεδομένου ότι τα περισσότερα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βρίσκονται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας διεκδικούμε την επανίδρυση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τα σχολεία της Γερμανίας(ΕΠΥΣΔΕ Γερμανίας) με τη συμμετοχή δύο εκλεγμένων εργαζομένων έτσι ώστε να μπει φραγή στις αυθαιρεσίες των Συντονιστών Εκπαίδευσης.
Επίσης συμφωνούμε με την παράταση της απόσπασης των εκπαιδευτικών έως το τέλος του σχολικού έτους σε περίπτωση  που αυτή λήγει στο μεσοδιάστημα. Αυτό όμως προκύπτει επειδή το Υπουργείο Παιδείας αργεί χαρακτηριστικά να στείλει τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στα σχολεία του εξωτερικού, με αποτέλεσμα να χάνονται εκατοντάδες ώρες διδασκαλίας.

         8.   Στο άρθρο 73, παράγραφος 4 γίνεται μία τροπολογία άρθρου για τα ευρωπαϊκά σχολεία και αφαιρείται το προσόν της άριστης γνώσης της γλώσσας της χώρας όπου λειτουργούν τα σχολεία ή μίας από τις γλώσσες αγγλική, γερμανική ή γαλλική, όταν δεν είναι η χώρα απόσπασης. Δεδομένου ότι στα ευρωπαϊκά σχολεία πηγαίνουν καθηγητές αυξημένων τυπικών προσόντων και η αμοιβή τους είναι υψηλότατη (σύμφωνα με ενημέρωση μου αγγίζει τα 7000 ευρώ το μήνα), αδυνατώ να κατανοήσω τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης. Σύμφωνα με ενημέρωση που έχω ο μισθός της κατηγορίας αυτής των εκπαιδευτικών συνδέεται απολύτως με τον μισθό των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ, με δεδομένους τους χαμηλότατους μισθούς που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα, θεωρεί κοινωνική πρόκληση την απόσπαση της κατηγορίας αυτής των εκπαιδευτικών αυτών για εννέα χρόνια, με το αστείο επιχείρημα ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί δε μπορούσαν με το προηγούμενο καθεστώς (πενταετής απόσπαση) να διεκδικήσουν τη θέση Υποδιευθυντή στα  Ευρωπαϊκά Σχολεία. Φυσικά θεωρούμε ότι στα Σχολεία αυτά επιβάλλεται η άριστη γνώση μιας εκ των ανωτέρω γλωσσών.

         9.   Με το άρθρο 74 παράγραφος 1 καταργείται το πεδίο Παιδαγωγικών Επιστημών και οι σχετικές Σχολές εντάσσονται στα υπόλοιπα επιστημονικά πεδία. Είναι γεγονός ότι το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο δεν ήταν ελκυστικό για τους μαθητές, δεδομένων των μηδενικών διορισμών δασκάλων και νηπιαγωγών την τελευταία πενταετία.
Συμφωνούμε με την ειδική ρύθμιση που προβλέπει ειδικό ποσοστό για την εισαγωγή στα ΑΕΙ των μαθητών των νήσων Λέσβου, Χίου και Οινουσών λόγω των καταστρεπτικών συνεπειών από το χτύπημα του Εγκέλαδου. Αντίστοιχη ρύθμιση έχει γίνει στο παρελθόν της Κεφαλονιάς και της Λευκάδας.

         10.   Επίσης συμφωνούμε στη ρύθμιση για την υπερωριακή απασχόληση των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας τα Σάββατα. Επισημαίνουμε όμως ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω σχολείων διορίστηκαν την άνοιξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε κοσμίως.