Ανδρέας Κάλβος "Εις Σάμον"

«Όσοι το χάλκεον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται
ζυγό δουλείας ας έχωσι, θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία»

Κωστής Παλαμάς "Η λειτουργία δεν τέλειωσε"

«Χρωστάτε και σε όσους ήρθαν, πέρασαν,
θα 'ρθούνε, θα περάσουν.
Κριτές, θα μας δικάσουν

οι αγέννητοι, οι νεκροί».

Διαχειριστής ιστολογίου: Σπύρος Παν. Κανελλόπουλος (Μαθηματικός, Ταμίας Εκτελεστικής Επιτροπής Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών Δ.Ε. και Ταμίας Δ.Σ. ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. της Ο.Λ.Μ.Ε.)

Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

Στις 30/6/2018 θα πραγματοποιηθεί το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΔΑΚΕ Καθηγητών ΔΕΠρος τις Πρωτοβάθμιες Τοπικές Επιτροπές ΔΑΚΕ - μέλη της ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

1.    Σας γνωρίζουμε ότι το 16ο Τακτικό Πανελλήνιο Συνέδριο της ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε. έχει αποφασισθεί να γίνει στην Αθήνα το Σάββατο 30/06/2018 με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
         1)  Απολογισμός Δράσης
         2) Συνδικαλιστικές θέσεις - πρόγραμμα δράσης
         3) Οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα
         4) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη: α) Γενικού Συμβουλίου (Γ.Σ.),   β) Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) και γ)  Εποπτικού Συμβούλιου (Ε.Σ.)

2.    Το Πανελλήνιο Συνέδριο (Π.Σ.) απαρτίζεται από όλα τα μέλη της κινήσεως τα οποία είναι εκλεγμένα:
α.
στην Ε.Ε. της παράταξης,
β.
στο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ,
γ.
στο ΚΥΣΔΕ,
δ.
στα ΑΠΥΣΔΕ,
ε.
στα ΠΥΣΔΕ,
στ
στην Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ,
ζ.
στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ,
η.
στα ΔΣ των ΕΛΜΕ και
θ.
στα εποπτικά συμβούλια ΟΛΜΕ και ΑΔΕΔΥ.

3.    Σε περίπτωση που κάποιος από τους αντιπροσώπους της παραγράφου 2 δε δύναται να λάβει μέρος στο Π.Σ. αντικαθίσταται από ένα από τα υπόλοιπα μέλη του ψηφοδελτίου στις αντίστοιχες εκλογές κατά σειρά επιτυχίας.

4.    Οι Πρόεδροι των Τ.Ε. συμμετέχουν στο Π.Σ. με δικαίωμα λόγου.

5.    Για τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων τους καλούνται οι Πρωτοβάθμιες Τοπικές Επιτροπές ΔΑΚΕ να αποστείλουν κατάσταση των συνέδρων που ανήκουν σε αυτές στο e-mail:    dakedek@gmail.com

6.    Επιπλέον αυτών και εφόσον δεν έχουν γίνει, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες για τη συγκρότηση εσωτερικές διαδικασίες  για την κάθε ανά ΕΛΜΕ, Τοπική Επιτροπή  ΔΑΚΕ.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ενημερωθείτε για τις επιπλέον λεπτομέρειες διεξαγωγής του Πανελληνίου Συνεδρίου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς


Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας
ΠΕΠΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε κοσμίως.