Ακόμα, επισημάνθηκαν οι δυσκολίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας λόγω της νησιωτικότητας στην περιοχή της Δωδεκανήσου εξαιτίας της απουσίας διαθέσιμων ευκαιριών στους μαθητές. Τέθηκαν ζητήματα όπως η αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων, αλλά και γενικότερα προβλήματα που αφορούν το Νέο Λύκειο, κτηριακά, τις νέες Δομές Εκπαίδευση, οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών εξαιτίας των επώδυνων αλλαγών στο μισθολογικό-ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό που πλήττουν και τους καθηγητές.

   Τα μέλη του Δ.Σ. εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους και τον προβληματισμό τους για τα ανωτέρω και ζήτησαν την περαιτέρω δραστηριοποίηση της Ομοσπονδίας και την ενεργή συμπαράσταση της στους αναπληρωτές, που εξαιτίας της ακολουθούμενης κυβερνητικής πολιτικής αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας και τον επερχόμενο εργασιακό καιάδα.


    Παράλληλα, ο Θόδωρος Τσούχλος εκπροσωπόντας την Ο.Λ.Μ.Ε. συμμετείχε με χαιρετισμό και σχετική εισήγηση στο Επιστημονικό Συνέδριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου που είχε ως θέμα την "Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών".